Sirküler

No: 130

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Nisan 2020


 1. SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli E.5157380 sayılı Koronavirüs(COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi konulu Genel Yazısına göre, prim ödeme sürelerinin ertelenmesi ile ilgili iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

  I- Mücbir sebep hali kabul edilen işverenler, kapsamdaki sigortalılar, prim ödeme süreleri ertelenen aylar ve erteleme süreleri

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali kabul edilen

  • Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  • Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile,
  • Tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere (Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş merkezleri dahil perakende, Sağlık hizmetleri, Mobilya imalatı, Demir çelik ve metal sanayii, Madencilik ve taş ocakçılığı, Bina inşaat hizmetleri, Endüstriyel mutfak imalatı, Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, Araç kiralama, Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere)

  ait işyerlerinde

  • 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıstıran özel sektör isverenleri ile,
  • 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların (tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları dahil, Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),
  • 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,
  • 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine,

  gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın SGK tarafından otomatik olarak ertelenmiştir. 

  II- Erteleme kapsamındaki işyeri listesinin kontrol edilme linki

  Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacaktır. İşverenler, listede yer alıp almadıklarını bu linkten kontrol edebileceklerdir.

  III- İşyeri listesinde olmadığını gören işverenlerin müracaat edeceği makam/makamlar

  İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler, Sosyal Güvenlik Il Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır.

  Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış oldugunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.

  IV- İşyeri listesinde olmadığını göre işverenlerin yaptıkları itirazın sonucunun değerlendirilmesi

  Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun dogru olmasına ragmen SGK tarafından belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.

  V- 4/1-b kapsamındaki sigortalılar açısından görüntüleme

  4/1-b kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir.

  Erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik Il Müdürlügüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve degerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.

  VI- Mevcut teşviklerden yararlanma

  Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin

  • Ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması,
  • Borçların olması halinde ilgili kanunlar geregince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve
  • Taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve
  • İlgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların saglanması kaydıyla,

  erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  VII- 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma

  2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret destegi gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır.

  VIII- 65 yaşını doldurmuş gerçek kişi işveren ile 4/1-b sigortalısının yapacağı işlem ve prim ödeme günü

  65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır (65 yaşından büyük olup olmadığı, 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır).

  Mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona erecegi günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

  Erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokaga çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.

  IX- Kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işveren ile 4/1-b sigortalısının yapacağı işlem ve prim ödeme günü

  Kronik rahatsızlığı bulunan işverene ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği Ek/1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır (Kronik rahatsızlığın olup olmadığı, 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır).

  Mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona erecegi günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

  Erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokaga çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.

  X- Ev hizmetlerinde erteleme

  Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler için (Mart-Nisan-Mayıs ayı primlerinin ertelenmesi) herhangi bir erteleme işlemi yapılmayacaktır Ancak; 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunan işverenler açısından getirilen düzenlemelerden yararlanacaklardır.

  XI- Prim ödemeleri dışında SGK’ ya verilen bildirge, prim belgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde şimdilik erteleme yapılmayacak

   

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre SGK’ ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacak olup, şimdilik bir erteleme söz konusu değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.