Sirküler

No: 132

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Nisan 2020


  1. SGK tarafından yapılan 01.04.2020 tarihli Duyuru ile yapılan açıklamalar aşağıda açıklanmıştır.3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları SGK’ ya ulaştıktan sonra bir dizi işlem yapılmaktadır. Eksik bilgi, beyan veya belge ile borçlanma müracaatında bulunanlara SGK tarafından bildirim yazısı gönderilerek, bu eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanması istenmektedir. Eksikliklerin 3 aylık süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte borçlanma işlemleri tamamlanmaktadır. 3 aylık süre içinde belge ibraz edilememesi durumunda ilgililerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılarak, yeniden başvuru yapmaları istenmektedir. Bilindiği gibi Koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında, dünyanın birçok ülkesinde başta sokağa çıkma olmak üzere, seyahat, toplantı ve bazı kamu hizmetlerine erişim gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle vatandaşlarımızın bilgi, belge tedariki ve SGK’ ya bu belgelerin ulaştırılması noktasında yaşayabilecekleri zorluklar dikkate alınarak sigortalılarımızın herhangi bir hak kaybına uğramamaları için 01/08/2019 tarihinden önce borçlanma müracaatında bulunanların, eksik bilgi, beyan ve belgelerini ibraz etme süreleri yeniden düzenlenmiştir.

    Yapılan bu düzenlemeyle;

    • 01/12/2019-31/12/2019 tarihleri arasında eksik bilgi, beyan ve belgelerini tamamlanması için bildirim yazısı gönderilenlerin 31/07/2020 tarihine kadar verecekleri eksik bilgi, beyan ve belgeler süresinde verilmiş kabul edilecektir.
    • 01/01/2020-29/02/2020 tarihleri arasında bildirim yazısı gönderilenlerin 01/03/2020 tarihine kadar geçen süreleri 3 aylık süreden düşülerek kalan süreleri 01/07/2020 tarihinden,
    • 01/03/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bildirim yazısı gönderilenlerin 3 aylık süresi ise 01/07/2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.