Sirküler

No: 142

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Nisan 2020


 1. İşveren işçisini 3 ay süreyle işten çıkartamayacak, ücretsiz izne ayırabilecek

  Kanun Tasarısının 5’inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenecek olan “geçici istihdam güvencesi” başlıklı Geçici 10’uncu maddesi ile; koronavirüs nedeniyle işverenler işçilerini 4857/Madde 25-II (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) dışında bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 3 ay süre ile işten çıkartamayacak; bu durumda olan işverenler isterlerse işçilerini 3 ay süre ile işçilerinin rızası aranmaksızın ücretsiz izne ayırabilecek, bu 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınacaktır.

  Aslında bu düzenleme ile istihdamın korunması amaç edinilmiş, son çare fesih kabul edilmiş, işçinin rızası ile mümkün olan ücretsiz izin geçici ve bu nedene bağlı olarak işverenin yetkisi ile kullanılabilmesinin önü açılmıştır.

   

  İşçilere nakdi ücret desteği sağlanacak

  Kanun Tasarısının 4’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenecek olan Geçici 24’üncü maddesi ile; 3 ay süre ile ücretsiz izne ayrılan işçilere, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkartılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere 3 ay süre ile İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlayacak, ücretsiz izne çıkarttığı halde işçinin işyerinde çalıştırıldığının tespiti halinde işverene asgari ücretin 4 katı tutarında idari para cezası (2.943,00 x 4 = 11.772,00 TL) uygulanacak, bu 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurburbaşkanlığı yetkili kılınacaktır.

  Bu düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılan işçilere işverenler tarafından bir ücret ödenmemesi nedeniyle Devlet tarafından işçilere bu dönemde en azından geçici gelir kaybını karşılamak adına İŞKUR tarafından günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği sağlanması amaçlanmıştır. İşçinin ücretsiz izne çıkartıldığı halde işverenleri tarafından işyerinde fiilen çalıştırılmasının tespit edilmesi durumunda ise (muvazaanın varlığı halinde) işverenlere idari para cezası uygulaması getirilmiş ve caydırıcı bir durum oluşturulması hedeflenmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.