Sirküler

No: 141

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2020


İşyerinde eksik gün nedeni olarak sadece kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar için seçilecek eksik gün nedeni “18-kısa çalışma ödeneği” olacaktır.

İşyerinde aynı ayda eksik gün nedeni olarak kısa çalışma ödeneğinin yanında başka bir eksik gün nedeninin (tutukluluk, istirahat vb) bulunması halinde seçilecek eksik gün nedeni “27-kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler”olacaktır (06.04.2020 tarihli www.sgk.gov.tr/e-SGK/isveren/e-bildirgeV2 bölümünde yapılan açıklama).

İşyerinde yabancı sigortalı çalıştırılıyorsa bu sigortalılar için de yukarıdaki eksik gün nedenlerine dair kod numaralarının seçilmesi gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.