Sirküler

No: 138

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Nisan 2020


Kısa Çalışma Ödeneği, maaş ödemeleri personellerin banka hesaplarına yatırılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında, maaş ödemeleri PTT Bank şubelerinden yapılacaktı. Bu da, personellerin PTT önlerinde kuyrukta beklemesini gerektirecekti ve Covid-19 yayılıcılığını arttıracaktı.

İŞKUR, başvuru dökümanlarında, personellerin IBAN bilgisini de talep etmeye başladı. Bu kapsamda, ödemeler personellerin söz konusu banka hesaplarına her ayın 5’inde yatırılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bildirilen personellerin uygunluklarının önceden tespit edilmesi neden önemlidir?

Kısa Çalışma Ödeneği’nden son 450 gün işsizlik primi ödenmiş ve son 60 gün hizmet akdi kesintisiz devam eden personeller faydalanabilir. İşverenler başvuru aşamasında tüm personelleri ile başvuru sürecini tamamlayabilirler. Ancak, sonrasında İŞKUR bu listelerin güncellenerek yeniden gönderilmesini talep eder. Bu durumda da, Covid-19 nedeniyle yaşanan yoğunluk nedeniyle başvurunuzun onaylanma süresi uzamış olur.

Bir diğer konu da, başvuru yapıldıktan itibaren geçen süre, personelin maaşını zamanında alabilmesi ve sizin bildirgelerinizi doğru bir şekilde yapmanız açısından da önem taşımaktadır. Başvurunuzun onaylanma süreci ay sonunu geçtiği durumda, maaş ödemelerini gecikmeli olarak alabileceklerdir. Yine, siz hangi personelinizin işsizlik ödeneğine uygun olduğunu bilmediğiniz ve tüm liste üzerinden başvuru yaptığınız için, SGK bildirimlerinizi de tüm personeller Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanıyormuş gibi yapacaksınız. İŞKUR onay sürecinden sonra, listeler kesinleştiğinde de, SGK bildirimlerinizde geçmişe dönük düzeltme yaptırmanız gerekecektir.

Ancak, personellerin uygunluklarını öncesinde tespit ederseniz, süreci geciktirmemiş ve bildirgelerinizi olması gerektiği gibi vermiş olursunuz. Personelleriniz de maaşlarını zamanında almış olurlar.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.