Sirküler

No: 137

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Nisan 2020


Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyanname birleşmesi MUHSGK, pilot iller dışında tüm Türkiye’de 01.03.2020 tarihinde (ilk beyanname 26.04.2020 Pazar gününe denk geldiği için 27.04.2020 tarihinde verilecek idi) yürürlüğe girecekken bu Tebliğ değişikliği ile 4 ay ertelenerek 01.07.2020 tarihine çekilmiş oldu. Bu bağlamda ilk beyanname bir değişiklik daha olmazsa 26.08.2020 tarihinde verilecektir.

SGK bildirgeleri yine pilot iller dışındaki diğer illerde aylık prim ve hizmet belgesi ile cari usul ve esaslar dahilinde verilecektir. Bildirim süresinde şimdilik bir erteleme söz konusu değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.