Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 226


14/2/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

– 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın birikimleri olan tüzel kişiler ile YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyen yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının, kur korumalı sistem kapsamında TL cinsinden mevduat ve katılım hesaplarına dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri faiz ve kar payları da  % 0 tevkifat kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Karar ektedir.

EK- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapan Karar (Karar Sayısı: 5193)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-6.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.