Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Şubat 2022

Sirküler No: 227


Türkiye   ile ABD arasındaki   çifte   vergilendirmeyi   önleme   anlaşması çerçevesinde, vergisel amaçlarla iki ülkede yerleşik çok uluslu şirketlerin ülke bazlı rapor bilgilerinin karşılıklı değişimine ilişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.

Karar ekte yer almaktadır.

EK- Türkiye ile ABD Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onayı hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.