Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2022

Sirküler No: 506


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 14’üncü maddesine göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bu çerçevede, emeklilerin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması durumunda 5510 sayılı Kanunun sadece iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanacak, hastalık-analık-malullük-yaşlılık-ölüm-işsizlik-genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanların hastalıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.