Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2022

Sirküler No: 507


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102’nci maddesine göre; herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. Buna göre, 2015 yılı Aralık ayı ücretlerinin yevmiye defterine 2015 yılı hesap dönemine gider olarak işlenmemesi nedeniyle, 2015 yılı Aralık ayı defter kaydı geçerli sayılmaz, 2015 yılı Aralık ayında geçerli olan 1.273,50 TL asgari ücretin yarısı 636,75 TL idari para cezası uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.