Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Şubat 2022

Sirküler No: 508


Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararına göre sigortalının gerekli biçimde eğitilip eğitilmediği kusur oranını etkiler.[1] Yargıtay 10. HD. kararına göre; işveren, işçisinin araç kullanmasını engelleyici eğitim, gözetim ve denetim önlemini almamış ise sorumludur.[2] Yargıtay 9. HD. kararına göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.[3] YHGK kararına göre; iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.[4]Yargıtay 10. HD. Kararına göre dosyada alınan bilirkişi raporunda …’ın işveren olarak kusuru irdelenmiş ve transpaletin üzerinde yük varken ani dönüşlerde bulunduğu, transpaletin işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için tüm önlemleri almadığı ve iş ekipmanı kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim vermediği yönlerinden kusurlu bulunmuştur.[5]

Bu yargı kararları ışığında; iş kazası olayında işveren kusurunu etkileyen hallerden birisi de işçilerini işe başlatmadan önce yahut işbaşında eğitime tabi tutmamak kısaca işveren işçilerine hem teorik eğitim hem de pratik eğitim vermek suretiyle iş kazalarında sorumluluktan kurtulabilir.

[1] T.2.7.1982, E.980/10-1853, K.982/768

[2] T.07.03.1982, E/K.927/1078

[3] T.25.06.1992, E. 1992/3917, K. 1992/7304

[4] T. 16.6.2004, E. 2004/21-365, K. 2004/369

[5] T. 13.2.2019, E. 2016/15760, K.2019/1111

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.