Sirküler

No: 387

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Nisan 2021


SGK yayımlandığı genel yazıda yurtdışından RA, RZ, EA, EZ kodu ile gönderilen postalarda, zarf üzerindeki tarih dikkate alınacaktır.

Genel Yazı için tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.