Sirküler

No: 386

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Nisan 2021


4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca çalışanların brüt ücretlerin (prime esas kazanç) hesaplanması ile ilgili 2021-02 sayılı Genelge ile değişiklik
yapılmıştır.

Yapılan değişiklik 2021 yılı Şubat ayı ve sonrasında uygulanmaya başlanacaktır.

Genelge için tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.