Sirküler

No: 388

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Nisan 2021


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02.04.2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Bu Kanun Teklifi ile çalışma mevzuatında 2 düzenleme yapılması planlanmaktadır.

Düzenleme-1: Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın kazancı dikkate alınacak. Mevcut uygulamada 12 ay 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Düzenleme-2: Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmeye son verilecek.

2 Nisan 2021 Tarihli Kanun Teklifi için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.