Sirküler

No: 49

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
2 Aralık 2019


İşçinin yıllık izin süresinde işyerinde kaza olayı geçirmesi (Örneğin; yıllık ücretli izinli iken işyerine arkadaşlarını ziyaret maksadıyla gelen işçinin merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması) olayı; sigortalının yıllık ücretli izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti yani hizmet akdi devam ettiği ve dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan; 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre olayın “SİGORTALININ İŞYERİNDE BULUNDUĞU SIRADA” meydana gelmesi nedeniyle iş kazası sayılması gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.