Sirküler

No: 49

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
2 Aralık 2019


İşçinin yıllık izin süresinde işyerinde kaza olayı geçirmesi (Örneğin; yıllık ücretli izinli iken işyerine arkadaşlarını ziyaret maksadıyla gelen işçinin merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması) olayı; sigortalının yıllık ücretli izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti yani hizmet akdi devam ettiği ve dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan; 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre olayın “SİGORTALININ İŞYERİNDE BULUNDUĞU SIRADA” meydana gelmesi nedeniyle iş kazası sayılması gerekir.