Sirküler

No: 48

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
2 Aralık 2019


3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine göre; kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.

Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu çerçevede, 3201 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların Türkiye’de yeniden sigortalı olarak çalışması durumunda 3201 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylığı kesilmez, çalıştığı işyerinden ödenen ücretinden sosyal güvenlik destek primi kesilir.