Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Kasım 2021

Sirküler No: 544

Yıllık İzin Ücreti Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (12) numaralı bendinde ücret, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar olarak tanımlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde ise, genel anlamda bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Yine, 4857 sayılı Kanunun 41, 42 ve 43’üncü maddeleri uyarınca yapılan fazla çalışmalar ve 46’ncı maddesi uyarınca hak kazanılan hafta tatili ile 47’nci maddesi uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret, 57’nci maddesi uyarınca hak kazanılan yıllık izin ücreti, 70’inci maddesi uyarınca yayımlanan Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi uyarınca yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri için de artırımlı ücret ödenmektedir.

Tüm bu ücret çeşitleri asıl ücret içerisinde değerlendirilmektedir.

Yargı da bu görüşü benimseyerek verdiği bir kararda yıllık izin ücretinin asıl ücrete dâhil olduğu belirtilerek, kıdem tazminatı hesabında ayrıca dikkate alınmayacağına hükmetmiştir (Yrg. 9. HD., T.12.05.1976, E.1976/10296, K.1976/13518).

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.