Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Kasım 2021

Sirküler No: 543


Anayasa’mızın “çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığını düzenleyen 50’nci maddesinde “ …dinlenmek, çalışanların hakkıdır.…” hükmüne yer verilmiştir.

Hangi istihdam şekli olursa olsun; yıllık izin hakkından vazgeçilemez.

Yıllık izin, insan için temel bir gereksinim olduğundan uluslararası hukukta ve Anayasa’mızda benimsenmiş dinlenme hakkına dayanmaktadır.

Yıllık izin hakkı vazgeçilemeyen ve devredilemeyen bir dinlenme hakkıdır.

Yıllık izin; çalışanın dinlenmek, ruhsal ve bedeni sağlıklarını, iş verimliğini korumaları ve kazanmaları amacıyla kullandırılmaktadır.

Çalışanlara tanınan yıllık izin ücretli olup, çalışanın her yıl belirli bir süre gelir endişesi çekmeden dinlenebilmesi amaçlanır.

Yıllık iznin amacı, çalışanın çalışmış olduğu bir yıllık sürede yaşadığı yorgunluğu üzerinden atarak dinlenmesidir.

Tüm istihdam şekillerinde yıllık izinde çalışanın başka bir işyerinde çalışması yasaklanmıştır. Örneğin; işçinin dinlenme hakkını kullandığı sırada başka işte çalışması dürüstlük kuralına aykırı bulunduğu için, işverene ödediği izin ücretini geri alma imkânı verilmiştir.

Yıllık ücretli izin hakkı kamu düzenine ilişkin olup, bu haktan para karşılığı vazgeçilemez (Yrg. HD., T.27.01.1997, E.1997/18252, K.1997/166).

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.