Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Kasım 2021

Sirküler No: 545


İşçinin yıllık izin süresinde işyerinde kaza olayı geçirmesi olayı; sigortalının yıllık ücretli izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti yani hizmet akdi devam ettiği ve dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre olayın “SİGORTALININ İŞYERİNDE BULUNDUĞU SIRADA” meydana gelmesi nedeniyle iş kazası sayılması gerekir.

Sigortalının yıllık ücretli izinli iken işyerine çalışma arkadaşlarını ziyarete gelmesi veya herhangi bir nedenle işyerinde bulunması halinde, meydana gelen kaza olaylarının (örneğin; yıllık ücretli izinli iken işyerine arkadaşlarını ziyaret maksadıyla gelen işçinin merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması) “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” hal ve durumu içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden olayın iş kazası olarak kabulü zorunludur. Başka bir ifade ile, sigortalının ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde örneğin işyerinin atölyesinde ya da bahçesinde kaza geçiren sigortalının işyeri ile olan hukuki ilişkisi yani hizmet akdi devam ettiği ve sigortalılık niteliği yitirilmediği takdirde maruz kaldığı kazanın iş kazası sayılması gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.