Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 303


Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak ilçeler yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

EK- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.