Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 302


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklik ile;

  • Doğrudan temine kapsamında mal alımlarına da fiyat farkı ödenebilecektir.
  • İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna mal alımları da fiyat farkı kapsamına alınmıştır.

Karar ektedir.

EK- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.