Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 304


13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik değişikliği ile;

-En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancılar, Türk Vatandaşlığını kazanabilecektir.

Bu hüküm, 13 Mayıs 2022 tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girecektir.

-Ayrıca yeni bir ekleme ile en az 500 Bin doların bireysel emeklilik sisteminde 3 yıl süreyle tutulması halinde de Türk vatandaşlığı hakkı elde edilebilecektir.

Karar ektedir.

EK- Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5554)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-20.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.