Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Mart 2022

Sirküler No: 256


Yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle,

– Bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de kapsama alınmıştır.

Değişiklik ekte yer almaktadır.

EK- Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/13)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220322-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.