Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Mart 2022

Sirküler No: 257


5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Mart 2022 den geçerli olmak üzere;

-TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları üzerinden alınacak BSMV % 0 olarak tespit edilmiştir.

Karar ektedir.

EK-  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5349)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220323-14.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.