Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Mart 2022

Sirküler No: 255


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında desteklenecek yatırım projeleri ile bu kapsamda satın alınacak makine ve teçhizata yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler, 22 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik ekte yer almaktadır.

EK- Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220322-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.