Sirküler

No: 293

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Aralık 2020


Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için İl Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları zorunlu olduğundan, İl Emniyet Müdürlüklerince de ikamet izni 15 günlük süre içinde verildiğinden (1 ay içinde teslim alınmayan ikamet tezke­releri başlangıç tarihi ile iptal edilir); işverenlerin,

– Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde,

– Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halin­de çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre içinde,

45 günlük sürenin hesaplanmasında çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sü­renin son gününün resmi tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin sona erdiği tarihten itibaren başlatılmaktadır.

İşverenlerin işe giriş bildirgesini 45 günlük süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihi­nin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranmaz.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde sigortalının işe baş­lamadığının işveren tarafından her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle (si­gortalının yurtdışında bulunması, hastanede yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması, vb.) SGK’ ya bildirilmesi halinde işverenin talebi değerlendirilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

İşverenlerce 45 günlük sürenin bittiği tarihten sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bu durumda olan her bir sigortalı için asgari ücret tutarından 2020 yılı için 2.943,00 TL idari para cezası uygulanır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.