Sirküler

No: 294

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Aralık 2020


Devletler hukuku ve Viyana Sözleşmeleri hükümlerine göre elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışanların diplomatik masuniyetlerinin olması nedeniyle bu işyerlerinde çalışanların bildirimleri SGK’ ya yapılmadığı sürece Ülkemiz mevzuatı bu işyerlerine uygulanamamaktadır.

Ancak, bu işyerlerinde çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçün­cü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken bura­larda çalıştırılan Türk vatandaşlarından ilgili işverenler tarafından SGK’ ya bildirimleri yapılanlar Ülkemiz mevzuatına tabi tutulmuşlardır.

Söz konusu hükümler gereğince elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışan­lardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenlerin si­gortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 506 sayılı Kanunun mülga 86’ncı maddesine göre topluluk sigortası yoluyla sağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden itibaren de bu işyerlerinde çalışanlar 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına alınmışlardır.

Mülga sosyal güvenlik kanunları ile 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlananlardan elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışmaya devam edenler­den sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.