Sirküler

No: 292

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Aralık 2020


İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün SGK’ ya verilmesi gerek­ir.

6385 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi” başlıklı 83’üncü maddesi ile bu maddeye göre hazırlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle iş kolu kodları belirlenmiş ve Yönetmeliğe işko­lu kodları listesi eklenmiştir.

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilip verilmediği hususu iş kolu kodlarına göre belirlenmekte olup, işe giriş bil­dirgesinin süresinde verilip verilmediğine 01/09/2013 tarihinden önce olduğu gibi işyeri sicil numarasının 2, 3, 4 ve 5 numaralı hanelerinde yer alan iş kolu kodlarına bakılarak işlem yapılmaktadır.

– (41XX, 42XX, 43XX) inşaat işyerleri,

– (03XX) balıkçılık iş­yerleri,

– (01XX) tarım işyerleri,

için kullanılmaktadır.

 

Örneğin; balıkçılık iş kolu kodu ile tescilli işyerinde 01/12/2020 tarihinde işe başlatılacak kişi­nin sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 01/12/2020 tarihinde SGK’ ya verilmesi gerekmek­tedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.