Sirküler

No: 291

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Aralık 2020


02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3246, 3247 ve 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile hali hazırda uygulanmakta olan aşağıdaki 3 teşvik süresi tekrar uzatılmıştır.

1) 6111 Teşviki (Genç Kadın İstihdam Teşviki)

 

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesi kapsamında yer alan teşvik süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) 7103 Teşviki (İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerin İstihdamına Yönelik Teşvik)

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesiyle düzenlenen teşvik süresi, 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

3) 7252 Teşviki (Kısa Çalışmadan Normal Çalışmaya Geçişte Getirilen Teşvik)

 

31.12.2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun Geçici 26’ncı maddesiyle düzenlenen teşvik süresi, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararları İçin Tıklayınız

4447 Geçici 10. Madde

4447 Geçici 19. Madde

4447 Geçici 26. Madde

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.