Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Mart 2022

Sirküler No: 248


Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.

Bu indirim tutarı (2 milyon TL) ile sınırlıdır.

%5 vergi indirimi için özetle;

– İndirimin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında haklarında Kaçakçılık fiilinden tespit yapılmaması,

– İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

– Vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

-Ayrıca, 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye, Broşürde yer verilmiştir.

EK- Vergi İndirimi Broşürü

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/vergi_indirimi_brosur.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.