Sirküler

No: 8

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Temmuz 2021


7326 sayılı Vergi Yapılandırma Kanunu çerçevesinde mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle,

-İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

-Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialar ile,

– Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin gerekli bildirim ve vergi yükümlülüklerini yerine getirerek işletme kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesi imkânı sağlanmıştır.

Diğer tarafta, 09/06/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler de 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyemeye tabi tutulabilecektir.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve bir bütün olarak işletme kayıtlarının düzeltilmesini içeren broşürü Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Gelir İdaresi Başkanlığı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.