Sirküler

No: 7

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Temmuz 2021


Kamu İhale Kurumu tarafından, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca; ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden temin edileceğine dair bir duyuru yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, anılan bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesine ilişkin olarak 20 Temmuz 2021 tarihinden başlamak üzere;

– EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad, unvan ve işletme adı ile kimlik numarası bilgilerini EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri,

– Anonim şirketlerin (tek ortaklı şirketler hariç), ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi,

– Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dâhil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanması,

– EKAP’a daha önceden kayıtlı olan yabancı isteklilerin, ortaklar ve ortaklık oranları ile ayrıca yönetimindeki görevlilerin kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin olarak, gerekli belgelerin kendi mevzuatlarındaki karşılıkları esas alınarak ilgili kısımlarının da EKAP’a taranarak yüklenmesi,

Gerekmektedir.

Duyuru metni, Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Kamu ihale kurumunun EKAP kaydı hakkında duyurusu

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/416/aday_veya_isteklilerin_yonetimindeki_gorevliler_ile_ortaklarina_iliskin_bilgilerin_ekap%E2%80%99a_kaydina_iliskin_duyuru.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.