Sirküler

No: 476

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Temmuz 2021


7319 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 31. maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinin SGK tarafından yürütülecek işlemler aşağıdaki 2021/24 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Genelge için tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.