Sirküler

No: 477

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Temmuz 2021


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine asgari ücret desteği de eklenmiş olup, günlük 2,5 TL aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanarak işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek, destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.