Sirküler

No: 359

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Mart 2021


Vergi Reform Paketi altında hazırlandığı iddia edilen kanun teklifinde 2 önemli konuda SGK düzenlemesi yapılacağı konuşulmaktadır.

 

Birincisi; hastalık ve analık sigortası kapsamında ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği hesabında son 3 aylık prime esas kazanç matrahlarının ortalaması kaldırılarak son 12 aylık prime esas kazanç matrahının ortalaması getirilmektedir. Burada amaçlanan özellikle son 3 ay kazançlarının gerçekte ödenmediği halde yüksek gösterilerek ödenek miktarının buna göre ödenmesini engellemektir. Bu durum iş kazası ve meslek hastalıkları için geçerli olmayıp son 3 aylık kazanç devam edecektir.

 

İkincisi; yararlanılmayan prim teşviklerinden geriye dönük 6 aydan yararlanmanın sona erecek olmasıdır. Başka bir deyişle prim teşviklerinden yararlanılması halde yararlanılmaması halinde geriye dönük 6 ay için  yararlanma bundan böyle mümkün olmayacaktır.

 

 

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.