Sirküler

No: 360

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Mart 2021


5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre; hizmet borçlanmalarını örneğin 8 ay askerlik süresinin tamamının borçlanmasına gerek yoktur, emeklilik için gerekli olan süre kadar da kısmi olarak borçlanma yapılabilir. Hesaplanan primin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.