Sirküler

No: 361

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Mart 2021


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.3.4.maddesine göre; sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak; tüzel kişi isteklilerin 4/1-a kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olacak, tüzel kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin 4/1-b kapsamında prim borcu olmadığına ilişkin belge ihale makamları tarafından istenmeyecektir.

Dolayısıyla, tüzel kişi istekli olarak (şirket) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmaması durumunda istekli ile ihale sözleşmesi imzalanacak, tüzel kişi isteklilerin, şirket ortaklarının şirket ortaklığından dolayı prim borcunun olup olmadığına bakılmayacak.

Sonuç olarak, şirket ortaklarının prim borcunun olması ihale sözleşmesinin imzalanmasına engel değildir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.