Sirküler

No: 177

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Haziran 2020


Ücretsiz izin uygulamasında, işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Hizmet akdi son bulmaz. Dolayısıyla, ücretsiz izne ayrılan işçi için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez. Aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi gönderilirken eksik gün nedenine ücretsiz izne uygun kodlardan birisi kullanılmalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.