Sirküler

No: 178

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Haziran 2020


4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesine göre; işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Bu çerçevede, adı ne olursa olsun 4857 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi ve yıllık izin dışında verilen tüm mazeret izinleri, yıllık izinden düşülemez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.