Sirküler

No: 76

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Ocak 2020


Tutuklu olanlara ücret ödeneceğine dair iş veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm bulunmadığı müddetçe ücret ödenmez, eğer iş veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm varsa ücret ödenir. Ancak, SGK uygulamalarında fiilen çalışmaya bağlı bildirim esası olduğu için, tutuklu olanların işyerinde çalışması mümkün olamayacağından ücret ödense dahi SGK bildirimi tutukluluk hali kodu beyan edilerek sıfır kazanç ve sıfır gün şeklinde yapılacaktır. Tutukluluk halinde iş akdi sonlanmaz, askıda kabul edilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.