Sirküler

No: 77

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Ocak 2020


İş yerine gitmek üzere evinden ayrılarak Belediye’ye ait toplu taşım aracına binmek üzere durakta bekleyen sigortalıya motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu yaralanması olayı bir iş kazası sayılır mı? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (e) fıkrasına göre; sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır.

Toplu taşım aracı işverence sağlanan araç olmadığından iş kazası sayılması mümkün bulunmamaktadır.  Burada işveren tarafından herhangi bir araç tahsis edilmediğinden iş kazası sayılmaz.