Sirküler

No: 78

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Ocak 2020


Yaptığı işe göre işveren tarafından belli bir oranda ödenen teşvik primi (bu primler maaşına ilave edilerek ödeniyor), ihbar tazminatına dâhil edilir mi? İhbar tazminatı hesabında; esas ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesinden doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İhbar tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. İhbar tazminatına esas olacak ücretin hesabında işçinin en son brüt ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan (devamlılık arz eden) menfaatlerin dikkate alınması gerekmektedir. Sonuç olarak; son brüt ücretine devamlılık arz eden ödeme kalemleri de dâhil edilmek üzere, söz konusu prim devamlı bir şekilde ödeniyorsa hesaplamada dikkate alınmalı, arızi bir ödeme ise hesaplamada dikkate alınmamalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.