Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Temmuz 2023

Sirküler No: 847


Öncelikle, ülkemizle Türkmenistan arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre; ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/1-a kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Sonuç olarak, Türkmenistan’a işçi götüren işverenler sigortalıları için zorunlu olarak kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceklerdir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.