Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Temmuz 2023

Sirküler No: 848


Yrg. 15. CD.’nin kararında (T.11.11.2015, E. 2015/6616, K. 2015/31172); lojman herhangi bir kuruluşun personel ve ailelerinin barınması için, ilgili kuruluş tarafından sağlanan konut olarak tanımlanmıştır.

Konut (mesken), bir kimsenin geçici de olsa oturmak için sığındığı her nevi yer olarak tanımlanmaktadır. Lojmanlar çalışanlara tahsis edilen konut olması nedeniyle “konut dokunulmazlığı” hükümleri bunlara da şamildir.

Bu bağlamda “lojman”ın işyerinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Yrg. 9. HD.’nin kararında (T.21.10.1969, E. 7602, K. 10056); lojmanlar işyeri alanı içinde olsa da konut sayılması nedeni ile işyerinden sayılmaları mümkün değildir. Bu nedenle her halde lojmanda meydana gelen olay iş kazası sayılamaz. Olay, davacıların miras bırakanlarına tahsis edilmiş lojmanda vuku bulmuştur. Lojman, işin görüldüğü yerle birlikte aynı binada bulunsa dahi işyeri sayılamaz.

Sonuç olarak; işveren tarafından çalışanlarına işyeri sahası içinde dahi olsa tahsis edilen lojmanda meydana gelen kaza olayları, SGK mevzuatı açısından iş kazası sayılmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.