Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2021

Sirküler No: 102


Gelir İdaresi Başkanlığının 01.09.2021 tarih ve 681474 sayılı Özelgesi ile yabancı uyruklu kişinin yabancı ülke mukimi kurumdan elde ettiği ücretin istisna olup olmadığı konusunda açıklamalar getirilmiştir.
Verilen özelge çerçevesinde;

-Türkiye’de mukim olarak, Türkiye’nin de ücret geliri vergileme yetkisi olduğu değerlendirildiğinde dar mükellef kuruma bağlı olarak çalışılması karşılığında anılan kurumun doğrudan doğruya yurt dışından elde ettiği kazanç üzerinden döviz olarak çalışanına ödediği ücret, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 14/a bendine göre gelir vergisinden müstesna olacaktır.

 -Ancak, dar mükellef işverenin Türkiye’de kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunması halinde elde edilen ücret geliri için söz konusu gelir vergisi istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Bu durumda, tevkifata tabi olmayan söz konusu ücret geliri çalışan tarafından Gelir Vergisi Kanununun 95/1 inci maddesi gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.