Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2021

Sirküler No: 101


26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre şüpheli alacak sayılma ve karşılık ayırma konularında da düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Bunlardan biri de yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000 Türk lirasını aşmayan alacakların şüpheli alacak sayılmasıdır.

Buna göre, 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren, 3.000 TL yi aşmayan bu alacaklar için karşılık ayrılabilecek ve gider olarak dönem kar/zarar hesabında dikkate alınabilecektir.

İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler de, bu şekilde tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde, kaydedebileceklerdir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.