Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2021

Sirküler No: 100


Ticaret Bakanlığınca yapılan damping soruşturması neticesinde; İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan vergi ve  telafi edici vergi önlemleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) ile duyurulmuştur.

Gümrük idarelerine 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) çerçevesinde “Üretici Belgesi” ibraz edilmesi halinde ise ithalat, yüzde (0) oranında vergi ve telafi edici vergiden istifade edilerek yapılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ düzenlemelerine ekte yer verilmiştir.

Ek-1 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (%0 vergi uygulanmasına dair)

Ek-2 Üretici belgesi alınmasına dair Tebliğ

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.