Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Kasım 2021

Sirküler No: 99


Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme ile Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, 5 Kasım 2021 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgeleri/dâhilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dâhilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

Söz konusu ilave süreye ilişkin Tebliğ düzenlemesine ekte yer verilmiştir.

Ek-1 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.