Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Ekim 2021

Sirküler No: 84


Ticaret Bakanlığı tarafından,

  • Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması,
  • Gürcistan menşeli00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması,

Kararlaştırılmıştır.

Soruşturma açılması ile uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Tebliğlere ekte yer verilmiştir.

EK-1 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-4.htm

EK-2 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/47)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-5.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.