Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Ekim 2021

Sirküler No: 83


6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 52-55 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55-Saf Amonyak (GTP: 2814.10)”

Sözkonusu Tebliğlere ekte yer verilmiştir.

EK-1 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-2.htm

EK-2 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211016-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.